Myllykosken ruskea

Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet

Sertiikaatti 2C₂₂/09

Standardi Testi Ruskea
EN 13755 Vedenimukyky (%), keskiarvo
Keskihajonta (%)
0,18
0,013
EN 1936 Näennäinen tiheys (kg/m3), keskiarvo
Tiheys välillä ...-... (kg/m3)
Keskihajonta (kg/m3)
2620
2610-2630
8,16
EN 1936 Avoin huokoisuus (%), keskiarvo
Keskihajonta (%)
0,4
0,021
EN 12372 Taivutusmurtolujuus (MPa), keskiarvo
Keskihajonta (MPa)
Alempi odotusarvo(MPa)
9,6
1,4
9,3
EN 12371 Taivutusmurtolujuus pakkaskokeen jälkeen (MPa), keskiarvo
Muutos taivutusvetolujuudessa 48 syklin jälkeen (%)
Keskihajonta (MPa)
Alempi odotusarvo(MPa)
8,3
-15,7
1,1
5,8
EN 1926 Puristuslujuus (MPa), keskiarvo
Keskihajonta (MPa)
Alempi odotusarvo (MPa)
163
17,7
162,7
EN 12371 Puristuslujuus pakkaskokeen jälkeen (MPa), keskiarvo
Keskihajonta (MPa)
Alempi odotusarvo (MPa)
124
31,5
120,2
EN 14157 ja CE
referenssistandardit
Kulutuskestävyys (mm), keskiarvo 16
EN 13364 Tapinreiän murtolujuus (N)
Keskihajonta (N)
d1 (mm) Reiän reunan ja levyn pinnan keskimääräinen etäisyys
bA (mm) Murtuneen kohdan suurimman etäisyyden ja tapin reiän keskikohdan etäisyys
2300
450
10,9
43,7

STONE POLE LABORATORIO
Stone Pole Oy
Kuhunstantie 10
Fin - 83900 Juuka
FINLAND