Haapalan punainen

Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet

Sertifikaatti 1C₂₂/09

Standardi Testi Punainen
EN 13755 Vedenimukyky (%), keskiarvo
Keskihajonta (%)
0,17
0,017
EN 1936 Näennäinen tiheys (kg/m3), keskiarvo
Tiheys välillä ...-... (kg/m3)
Keskihajonta (kg/m3)
2620
2620-2630
5,16
EN 1936 Avoin huokoisuus (%), keskiarvo
Keskihajonta (%)
0,4
0,023
EN 12372 Taivutusmurtolujuus (MPa), keskiarvo
Keskihajonta (MPa)
Alempi odotusarvo (MPa)
15,4
0,5
13,7
EN 12371 Taivutusmurtolujuus pakkaskokeen jälkeen (MPa), keskiarvo
Muutos taivutusvetolujuudessa 48 syklin jälkeen (%)
Keskihajonta (MPa)
Alempi odotusarvo (MPa)
16,9
+9,7
0,7
15,9
EN 1926 Puristuslujuus (MPa), keskiarvo
Keskihajonta (MPa)
Alempi odotusarvo (MPa)
160
33,3
158
EN 12371 Puristuslujuus pakkaskokeen jälkeen (MPa), keskiarvo
Keskihajonta (MPa)
Alempi odotusarvo (MPa)
71
38,2
63
EN 14231 ja CE
referenssistandardit
Kiven pinnan liukkaus (kuiva, hiottu pinta)
Kiven pinnan liukkaus (märkä, hiottu pinta)
55,35
43,23
EN 14157 ja CE
referenssistandardit
Kulutuskestävyys (mm), keskiarvo 16
EN 13364 Tapinreiän murtolujuus (N)
Keskihajonta (N)
d1 (mm) Reiän reunan ja levyn pinnan keskimääräinen etäisyys
bA (mm) Murtuneen kohdan suurimman etäisyyden ja tapin reiän keskikohdan etäisyys
2350
300
9,7
37,7

STONE POLE LABORATORIO
Stone Pole Oy
Kuhunstantie 10
Fin - 83900 Juuka
FINLAND